HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bádice

Názov obce: Bádice
Kód obce: 582697
Názov okresu: Nitra Kód okresu: 403
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 187 m n.m.
ERB Obce Bádice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 59 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,11 km2 - 411 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,26 km2 226 ha - 55%
- Pôda orná: 2,01 km2 - 201 ha - 89,04%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,06 km2 - 6 ha - 2,82%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 6,74%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 1,41%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,86 km2 - 186 ha - 45%
- Lesný pozemok: 1,53 km2 - 153 ha - 82,48%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 1,83%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,22 km2 - 22 ha - 11,62%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 4,07%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 0 0 0 168 165 165 169 166 164 163 167
Ženy 0 0 0 173 172 169 173 172 162 156 164
Spolu 0 0 0 341 337 334 342 338 326 319 331
 
Muži % 0,00% 0,00% 0,00% 49,27% 48,96% 49,40% 49,42% 49,11% 50,31% 51,10% 50,45%
Ženy % 0,00% 0,00% 0,00% 50,73% 51,04% 50,60% 50,58% 50,89% 49,69% 48,90% 49,55%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - 2 1 - 1 -
Ženy - - - - - 1 - 1 1 - 2
Spolu 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 3 4 1 2 1
Ženy - - - 3 3 1 1 2 7 1 2
Spolu 0 0 0 4 4 2 4 6 8 3 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1
Ženy - - - -3 -3 - -1 -1 -6 -1 -
Spolu 0 0 0 -4 -4 -1 -2 -4 -7 -2 -1

Nitra

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1