HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Brehy

Názov obce: Brehy
Kód obce: 581607
Názov okresu: Žarnovica Kód okresu: 612
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 221 m n.m.
ERB Obce Brehy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 89 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,36 km2 - 1236 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,34 km2 234 ha - 19%
- Pôda orná: 0,51 km2 - 51 ha - 21,61%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,05%
   Záhrady: 0,31 km2 - 31 ha - 13,44%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,52 km2 - 152 ha - 64,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,02 km2 - 1002 ha - 81%
- Lesný pozemok: 9,47 km2 - 947 ha - 94,48%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,31 km2 - 31 ha - 3,14%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 1,78%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 566 553 562 556 564 565 570 561 569 558 566
Ženy 572 558 564 556 554 542 540 527 525 515 525
Spolu 1138 1111 1126 1112 1118 1107 1110 1088 1094 1073 1091
 
Muži % 49,74% 49,77% 49,91% 50,00% 50,45% 51,04% 51,35% 51,56% 52,01% 52,00% 51,88%
Ženy % 50,26% 50,23% 50,09% 50,00% 49,55% 48,96% 48,65% 48,44% 47,99% 48,00% 48,12%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 6 1 2 5 6 2 7
Ženy - - - 4 2 2 2 7 2 4 8
Spolu 0 0 0 11 8 3 4 12 8 6 15

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 5 5 6 6 2 8 4
Ženy - - - 7 2 9 9 8 4 6 5
Spolu 0 0 0 17 7 14 15 14 6 14 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 1 -4 -4 -1 4 -6 3
Ženy - - - -3 - -7 -7 -1 -2 -2 3
Spolu 0 0 0 -6 1 -11 -11 -2 2 -8 6

Žarnovica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1