HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Smižany

Názov obce: Smižany
Kód obce: 560154
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 479 m n.m.
ERB Obce Smižany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 182 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 45,70 km2 - 4570 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,95 km2 995 ha - 22%
- Pôda orná: 6,60 km2 - 660 ha - 66,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 2,42%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,11 km2 - 311 ha - 31,25%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 35,75 km2 - 3575 ha - 78%
- Lesný pozemok: 32,91 km2 - 3291 ha - 92,05%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 0,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,76 km2 - 176 ha - 4,91%
- Plocha ostatná: 0,87 km2 - 87 ha - 2,44%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 3727 3985 4025 4085 4143 4230 4237 4271 4315 4347 4403
Ženy 3640 3945 4018 4068 4126 4193 4211 4255 4290 4351 4388
Spolu 7367 7930 8043 8153 8269 8423 8448 8526 8605 8698 8791
 
Muži % 50,59% 50,25% 50,04% 50,10% 50,10% 50,22% 50,15% 50,09% 50,15% 49,98% 50,09%
Ženy % 49,41% 49,75% 49,96% 49,90% 49,90% 49,78% 49,85% 49,91% 49,85% 50,02% 49,91%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 60 61 61 46 45 68 60 55
Ženy - - - 50 55 60 42 54 52 64 44
Spolu 0 0 0 110 116 121 88 99 120 124 99

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 27 17 18 28 22 28 32 30
Ženy - - - 17 14 21 19 17 28 25 25
Spolu 0 0 0 44 31 39 47 39 56 57 55

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 33 44 43 18 23 40 28 25
Ženy - - - 33 41 39 23 37 24 39 19
Spolu 0 0 0 66 85 82 41 60 64 67 44

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1