HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dvorníky-Včeláre

Názov obce: Dvorníky-Včeláre
Kód obce: 559873
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 204 m n.m.
ERB Obce Dvorníky-Včeláre

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 32 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,63 km2 - 1363 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,79 km2 879 ha - 64%
- Pôda orná: 6,66 km2 - 666 ha - 75,74%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,11%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 2,12%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,93 km2 - 193 ha - 21,99%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,84 km2 - 484 ha - 36%
- Lesný pozemok: 2,01 km2 - 201 ha - 41,60%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 1,50%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,44 km2 - 144 ha - 29,71%
- Plocha ostatná: 1,32 km2 - 132 ha - 27,19%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 219 214 213 205 210 209 215 213 210 214 210
Ženy 224 229 230 224 228 221 224 221 222 227 230
Spolu 443 443 443 429 438 430 439 434 432 441 440
 
Muži % 49,44% 48,31% 48,08% 47,79% 47,95% 48,60% 48,97% 49,08% 48,61% 48,53% 47,73%
Ženy % 50,56% 51,69% 51,92% 52,21% 52,05% 51,40% 51,03% 50,92% 51,39% 51,47% 52,27%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 2 1 2 2 3 -
Ženy - - - 2 3 2 1 3 2 4 2
Spolu 0 0 0 4 6 4 2 5 4 7 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 2 1 1 3 5 1 3
Ženy - - - 2 2 4 2 3 2 2 2
Spolu 0 0 0 7 4 5 3 6 7 3 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 1 1 - -1 -3 2 -3
Ženy - - - - 1 -2 -1 - - 2 -
Spolu 0 0 0 -3 2 -1 -1 -1 -3 4 -3

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1