HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bočiar

Názov obce: Bočiar
Kód obce: 559831
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 205 m n.m.
ERB Obce Bočiar

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 470 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 0,47 km2 - 47 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 0,26 km2 26 ha - 55%
- Pôda orná: 0,14 km2 - 14 ha - 56,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 34,57%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,02 km2 - 2 ha - 9,31%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,21 km2 - 21 ha - 45%
- Lesný pozemok: 0,02 km2 - 2 ha - 8,25%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 28,14%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,10 km2 - 10 ha - 47,66%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 15,95%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 114 112 113 113 113 119 114 114 110 115 113
Ženy 103 108 110 109 108 114 110 108 105 108 109
Spolu 217 220 223 222 221 233 224 222 215 223 222
 
Muži % 52,53% 50,91% 50,67% 50,90% 51,13% 51,07% 50,89% 51,35% 51,16% 51,57% 50,90%
Ženy % 47,47% 49,09% 49,33% 49,10% 48,87% 48,93% 49,11% 48,65% 48,84% 48,43% 49,10%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 1 1 2 1 1
Ženy - - - - 1 1 2 - - 2 2
Spolu 0 0 0 0 2 3 3 1 2 3 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - 2 1 6 - 3
Ženy - - - - 1 - 1 1 2 - 1
Spolu 0 0 0 1 1 0 3 2 8 0 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 1 2 -1 - -4 1 -2
Ženy - - - - - 1 1 -1 -2 2 1
Spolu 0 0 0 -1 1 3 0 -1 -6 3 -1

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1