HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kechnec

Názov obce: Kechnec
Kód obce: 559687
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 171 m n.m.
ERB Obce Kechnec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 89 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,21 km2 - 1021 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,59 km2 759 ha - 74%
- Pôda orná: 5,54 km2 - 554 ha - 73,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 3,30%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,80 km2 - 180 ha - 23,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,63 km2 - 263 ha - 26%
- Lesný pozemok: 0,02 km2 - 2 ha - 0,76%
- Vodná plocha: 0,29 km2 - 29 ha - 11,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,27 km2 - 127 ha - 48,27%
- Plocha ostatná: 1,04 km2 - 104 ha - 39,78%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 457 436 442 475 480 491 511 513 518 519 180
Ženy 460 443 450 469 481 487 503 507 522 514 192
Spolu 917 879 892 944 961 978 1014 1020 1040 1033 372
 
Muži % 49,84% 49,60% 49,55% 50,32% 49,95% 50,20% 50,39% 50,29% 49,81% 50,24% 48,39%
Ženy % 50,16% 50,40% 50,45% 49,68% 50,05% 49,80% 49,61% 49,71% 50,19% 49,76% 51,61%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 5 7 14 6 7 11 11
Ženy - - - 4 12 6 6 8 9 7 8
Spolu 0 0 0 11 17 13 20 14 16 18 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 1 2 4 6 6 5 7
Ženy - - - 2 4 4 4 4 2 6 2
Spolu 0 0 0 9 5 6 8 10 8 11 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 5 10 - 1 6 4
Ženy - - - 2 8 2 2 4 7 1 6
Spolu 0 0 0 2 12 7 12 4 8 7 10

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1