HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jasenov

Názov obce: Jasenov
Kód obce: 559547
Názov okresu: Humenné Kód okresu: 702
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 170 m n.m.
ERB Obce Jasenov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 44 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,21 km2 - 721 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,67 km2 667 ha - 92%
- Pôda orná: 4,30 km2 - 430 ha - 64,42%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 2,09%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,63%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,19 km2 - 219 ha - 32,86%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,54 km2 - 54 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 19,87%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,34 km2 - 34 ha - 63,07%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 17,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 141 161 159 159 155 152 153 156 161 163 161
Ženy 141 166 164 164 164 162 162 159 166 165 163
Spolu 282 327 323 323 319 314 315 315 327 328 324
 
Muži % 50,00% 49,24% 49,23% 49,23% 48,59% 48,41% 48,57% 49,52% 49,24% 49,70% 49,69%
Ženy % 50,00% 50,76% 50,77% 50,77% 51,41% 51,59% 51,43% 50,48% 50,76% 50,30% 50,31%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 5 8 10 7 2 6 2
Ženy - - - 4 8 7 3 9 2 3 4
Spolu 0 0 0 5 13 15 13 16 4 9 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 4 7 7 9 8 6 3
Ženy - - - 4 7 2 4 8 8 3 6
Spolu 0 0 0 12 11 9 11 17 16 9 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 1 1 3 -2 -6 - -1
Ženy - - - - 1 5 -1 1 -6 - -2
Spolu 0 0 0 -7 2 6 2 -1 -12 0 -3

Humenné

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1