HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kľače

Názov obce: Kľače
Kód obce: 557994
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 443 m n.m.
ERB Obce Kľače

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 205 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,07 km2 - 207 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,69 km2 169 ha - 82%
- Pôda orná: 1,52 km2 - 152 ha - 90,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 3,47%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,11 km2 - 11 ha - 6,42%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,38 km2 - 38 ha - 18%
- Lesný pozemok: 0,14 km2 - 14 ha - 36,51%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 7,97%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 42,35%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 13,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 182 180 180 178 180 177 178 174 174 175 484
Ženy 189 190 191 195 197 195 194 191 191 194 490
Spolu 371 370 371 373 377 372 372 365 365 369 974
 
Muži % 49,06% 48,65% 48,52% 47,72% 47,75% 47,58% 47,85% 47,67% 47,67% 47,43% 49,69%
Ženy % 50,94% 51,35% 51,48% 52,28% 52,25% 52,42% 52,15% 52,33% 52,33% 52,57% 50,31%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 2 - 2 - 1 1
Ženy - - - 2 - 1 - - 2 3 -
Spolu 0 0 0 3 0 3 0 2 2 4 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 4 1 4 1 3 3
Ženy - - - 2 2 2 2 3 3 2 3
Spolu 0 0 0 4 3 6 3 7 4 5 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2
Ženy - - - - -2 -1 -2 -3 -1 1 -3
Spolu 0 0 0 -1 -3 -3 -3 -5 -2 -1 -5

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1