HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ďurďové

Názov obce: Ďurďové
Kód obce: 557609
Názov okresu: Považská Bystrica Kód okresu: 306
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 447 m n.m.
ERB Obce Ďurďové

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 37 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,82 km2 - 482 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,33 km2 133 ha - 28%
- Pôda orná: 0,34 km2 - 34 ha - 25,88%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 4,39%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,93 km2 - 93 ha - 69,73%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,49 km2 - 349 ha - 72%
- Lesný pozemok: 3,20 km2 - 320 ha - 91,81%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,14%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,14 km2 - 14 ha - 4,09%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 3,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 87 90 86 89 87 85 80 77 75 72 74
Ženy 102 102 99 101 105 104 101 95 87 77 81
Spolu 189 192 185 190 192 189 181 172 162 149 155
 
Muži % 46,03% 46,88% 46,49% 46,84% 45,31% 44,97% 44,20% 44,77% 46,30% 48,32% 47,74%
Ženy % 53,97% 53,13% 53,51% 53,16% 54,69% 55,03% 55,80% 55,23% 53,70% 51,68% 52,26%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 - - 1 1 1 - -
Ženy - - - 3 2 - 1 2 - - 2
Spolu 0 0 0 6 2 0 2 3 1 0 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 - 1 1 2 1 -
Ženy - - - 2 1 - - 4 3 2 -
Spolu 0 0 0 3 4 0 1 5 5 3 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -3 - - - -1 -1 -
Ženy - - - 1 1 - 1 -2 -3 -2 2
Spolu 0 0 0 3 -2 0 1 -2 -4 -3 2

Považská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1