HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Biskupice

Názov obce: Biskupice
Kód obce: 557315
Názov okresu: Lučenec Kód okresu: 606
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 209 m n.m.
ERB Obce Biskupice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 144 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,88 km2 - 788 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,30 km2 630 ha - 80%
- Pôda orná: 4,55 km2 - 455 ha - 72,28%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,33%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 2,19%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,59 km2 - 159 ha - 25,20%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,58 km2 - 158 ha - 20%
- Lesný pozemok: 0,80 km2 - 80 ha - 50,36%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 3,05%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,50 km2 - 50 ha - 31,53%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 15,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 562 549 558 549 554 562 556 568 575 562 555
Ženy 589 559 564 561 568 572 572 578 584 581 582
Spolu 1151 1108 1122 1110 1122 1134 1128 1146 1159 1143 1137
 
Muži % 48,83% 49,55% 49,73% 49,46% 49,38% 49,56% 49,29% 49,56% 49,61% 49,17% 48,81%
Ženy % 51,17% 50,45% 50,27% 50,54% 50,62% 50,44% 50,71% 50,44% 50,39% 50,83% 51,19%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 10 7 3 13 6 3 8
Ženy - - - 5 10 3 6 9 6 9 8
Spolu 0 0 0 11 20 10 9 22 12 12 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 4 10 7 6 5 5 10
Ženy - - - 8 5 8 2 6 4 6 8
Spolu 0 0 0 21 9 18 9 12 9 11 18

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 6 -3 -4 7 1 -2 -2
Ženy - - - -3 5 -5 4 3 2 3 -
Spolu 0 0 0 -10 11 -8 0 10 3 1 -2

Lučenec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1