HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bystrá

Názov obce: Bystrá
Kód obce: 557251
Názov okresu: Brezno Kód okresu: 603
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 379 m n.m.
ERB Obce Bystrá

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,01 km2 - 301 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,88 km2 188 ha - 62%
- Pôda orná: 0,39 km2 - 39 ha - 20,92%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,04 km2 - 4 ha - 2,25%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,44 km2 - 144 ha - 76,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,13 km2 - 113 ha - 38%
- Lesný pozemok: 0,91 km2 - 91 ha - 80,17%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 1,11%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,08 km2 - 8 ha - 6,83%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 11,89%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 9 9 9 9 8 7 7 6 7 7 7
Ženy 26 27 27 27 25 23 19 19 18 18 20
Spolu 35 36 36 36 33 30 26 25 25 25 27
 
Muži % 25,71% 25,00% 25,00% 25,00% 24,24% 23,33% 26,92% 24,00% 28,00% 28,00% 25,93%
Ženy % 74,29% 75,00% 75,00% 75,00% 75,76% 76,67% 73,08% 76,00% 72,00% 72,00% 74,07%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 1 - - 1 - 1
Ženy - - - - 1 - - - - - -
Spolu 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 2 1 1 1 2 1
Ženy - - - 2 5 1 - 3 2 1 1
Spolu 0 0 0 3 7 3 1 4 3 3 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -1 -1 -1 -1 - -2 -
Ženy - - - -2 -4 -1 - -3 -2 -1 -1
Spolu 0 0 0 -1 -5 -2 -1 -4 -2 -3 -1

Brezno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1