HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolné Lovčice

Názov obce: Dolné Lovčice
Kód obce: 556661
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 135 m n.m.
ERB Obce Dolné Lovčice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 125 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,74 km2 - 574 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,89 km2 489 ha - 85%
- Pôda orná: 4,71 km2 - 471 ha - 96,31%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 2,78%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,87%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,85 km2 - 85 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,12 km2 - 12 ha - 14,47%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 10,97%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,51 km2 - 51 ha - 59,79%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 14,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 350 341 341 338 347 352 358 361 358 364 378
Ženy 369 360 353 352 357 355 358 356 368 374 388
Spolu 719 701 694 690 704 707 716 717 726 738 766
 
Muži % 48,68% 48,64% 49,14% 48,99% 49,29% 49,79% 50,00% 50,35% 49,31% 49,32% 49,35%
Ženy % 51,32% 51,36% 50,86% 51,01% 50,71% 50,21% 50,00% 49,65% 50,69% 50,68% 50,65%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 10 2 4 4 2 6
Ženy - - - 2 4 3 6 2 3 2 2
Spolu 0 0 0 3 6 13 8 6 7 4 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 1 4 4 6 1 2
Ženy - - - 2 7 3 5 1 2 - -
Spolu 0 0 0 5 9 4 9 5 8 1 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - 9 -2 - -2 1 4
Ženy - - - - -3 - 1 1 1 2 2
Spolu 0 0 0 -2 -3 9 -1 1 -1 3 6

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1