HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Radošovce

Názov obce: Radošovce
Kód obce: 556653
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 168 m n.m.
ERB Obce Radošovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 55 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,28 km2 - 728 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,82 km2 682 ha - 94%
- Pôda orná: 6,70 km2 - 670 ha - 98,30%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 1,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,46 km2 - 46 ha - 6%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 6,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 81,35%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 12,45%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 185 180 185 189 192 191 197 192 195 199 202
Ženy 213 201 203 206 209 208 217 212 217 212 214
Spolu 398 381 388 395 401 399 414 404 412 411 416
 
Muži % 46,48% 47,24% 47,68% 47,85% 47,88% 47,87% 47,58% 47,52% 47,33% 48,42% 48,56%
Ženy % 53,52% 52,76% 52,32% 52,15% 52,12% 52,13% 52,42% 52,48% 52,67% 51,58% 51,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - 2 2 - - 1
Ženy - - - 3 1 1 2 - 1 1 -
Spolu 0 0 0 4 2 1 4 2 1 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 2 - 4 1 2 2
Ženy - - - 3 2 4 2 2 3 1 1
Spolu 0 0 0 5 3 6 2 6 4 3 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -2 2 -2 -1 -2 -1
Ženy - - - - -1 -3 - -2 -2 - -1
Spolu 0 0 0 -1 -1 -5 2 -4 -3 -2 -2

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1