HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vlčkovce

Názov obce: Vlčkovce
Kód obce: 556513
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 132 m n.m.
ERB Obce Vlčkovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,86 km2 - 1286 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,52 km2 1052 ha - 82%
- Pôda orná: 10,30 km2 - 1030 ha - 97,89%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,09%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,34 km2 - 234 ha - 18%
- Lesný pozemok: 0,67 km2 - 67 ha - 28,43%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 7,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,02 km2 - 102 ha - 43,69%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 19,88%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 569 564 565 565 567 568 565 566 568 599 610
Ženy 591 588 583 584 584 585 586 586 599 627 637
Spolu 1160 1152 1148 1149 1151 1153 1151 1152 1167 1226 1247
 
Muži % 49,05% 48,96% 49,22% 49,17% 49,26% 49,26% 49,09% 49,13% 48,67% 48,86% 48,92%
Ženy % 50,95% 51,04% 50,78% 50,83% 50,74% 50,74% 50,91% 50,87% 51,33% 51,14% 51,08%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 1 6 4 3 4 8 9
Ženy - - - 4 6 3 6 4 2 6 7
Spolu 0 0 0 13 7 9 10 7 6 14 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 7 4 7 6 12 3 4
Ženy - - - 2 7 3 1 6 6 8 3
Spolu 0 0 0 7 14 7 8 12 18 11 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 -6 2 -3 -3 -8 5 5
Ženy - - - 2 -1 - 5 -2 -4 -2 4
Spolu 0 0 0 6 -7 2 2 -5 -12 3 9

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1