HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horné Chlebany

Názov obce: Horné Chlebany
Kód obce: 556351
Názov okresu: Topoľčany Kód okresu: 406
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 178 m n.m.
ERB Obce Horné Chlebany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 92 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,80 km2 - 380 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,44 km2 344 ha - 91%
- Pôda orná: 3,32 km2 - 332 ha - 96,47%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 2,30%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 1,23%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,35 km2 - 35 ha - 9%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 19,76%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,24 km2 - 24 ha - 69,11%
- Plocha ostatná: 0,04 km2 - 4 ha - 11,13%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 177 175 175 168 169 175 178 180 173 179 180
Ženy 179 174 174 171 170 168 177 174 174 172 178
Spolu 356 349 349 339 339 343 355 354 347 351 358
 
Muži % 49,72% 50,14% 50,14% 49,56% 49,85% 51,02% 50,14% 50,85% 49,86% 51,00% 50,28%
Ženy % 50,28% 49,86% 49,86% 50,44% 50,15% 48,98% 49,86% 49,15% 50,14% 49,00% 49,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 4 - 2 1 4 -
Ženy - - - 2 1 - 3 2 1 2 2
Spolu 0 0 0 2 2 4 3 4 2 6 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 1 - 2 2 4 2
Ženy - - - 2 1 3 1 4 - 5 1
Spolu 0 0 0 6 3 4 1 6 2 9 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -1 3 - - -1 - -2
Ženy - - - - - -3 2 -2 1 -3 1
Spolu 0 0 0 -4 -1 0 2 -2 0 -3 -1

Topoľčany

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1