HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dvorany nad Nitrou

Názov obce: Dvorany nad Nitrou
Kód obce: 556262
Názov okresu: Topoľčany Kód okresu: 406
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 158 m n.m.
ERB Obce Dvorany nad Nitrou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 168 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,52 km2 - 452 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,08 km2 408 ha - 90%
- Pôda orná: 3,86 km2 - 386 ha - 94,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,20 km2 - 20 ha - 4,99%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,02 km2 - 2 ha - 0,42%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,44 km2 - 44 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 34,08%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,18 km2 - 18 ha - 41,37%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 24,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 375 376 378 381 392 388 393 389 385 387 394
Ženy 363 359 371 376 383 379 378 378 380 376 375
Spolu 738 735 749 757 775 767 771 767 765 763 769
 
Muži % 50,81% 51,16% 50,47% 50,33% 50,58% 50,59% 50,97% 50,72% 50,33% 50,72% 51,24%
Ženy % 49,19% 48,84% 49,53% 49,67% 49,42% 49,41% 49,03% 49,28% 49,67% 49,28% 48,76%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 6 2 1 3 4 5
Ženy - - - 4 2 3 3 2 3 2 2
Spolu 0 0 0 6 5 9 5 3 6 6 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 3 1 4 4 4 4
Ženy - - - 2 2 6 7 3 3 3 3
Spolu 0 0 0 5 3 9 8 7 7 7 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 2 3 1 -3 -1 - 1
Ženy - - - 2 - -3 -4 -1 - -1 -1
Spolu 0 0 0 1 2 0 -3 -4 -1 -1 0

Topoľčany

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1