HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horná Kráľová

Názov obce: Horná Kráľová
Kód obce: 555878
Názov okresu: Šaľa Kód okresu: 405
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 142 m n.m.
ERB Obce Horná Kráľová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 96 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,12 km2 - 1912 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,17 km2 1717 ha - 90%
- Pôda orná: 15,51 km2 - 1551 ha - 90,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,16 km2 - 16 ha - 0,94%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 2,50%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,07 km2 - 107 ha - 6,22%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,94 km2 - 194 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,78 km2 - 78 ha - 40,11%
- Vodná plocha: 0,20 km2 - 20 ha - 10,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,91 km2 - 91 ha - 46,58%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 2,85%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 985 973 969 952 944 933 922 913 905 905 917
Ženy 957 938 927 918 909 909 907 886 869 869 871
Spolu 1942 1911 1896 1870 1853 1842 1829 1799 1774 1774 1788
 
Muži % 50,72% 50,92% 51,11% 50,91% 50,94% 50,65% 50,41% 50,75% 51,01% 51,01% 51,29%
Ženy % 49,28% 49,08% 48,89% 49,09% 49,06% 49,35% 49,59% 49,25% 48,99% 48,99% 48,71%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 9 11 4 9 12 8 9
Ženy - - - 6 8 14 6 5 9 9 3
Spolu 0 0 0 18 17 25 10 14 21 17 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 12 15 12 12 15 14 8
Ženy - - - 8 5 8 10 15 13 11 11
Spolu 0 0 0 26 17 23 22 27 28 25 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -3 -4 -8 -3 -3 -6 1
Ženy - - - -2 3 6 -4 -10 -4 -2 -8
Spolu 0 0 0 -8 0 2 -12 -13 -7 -8 -7

Šaľa

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1