HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vieska

Názov obce: Vieska
Kód obce: 555746
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 188 m n.m.
ERB Obce Vieska

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,31 km2 - 331 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,39 km2 239 ha - 72%
- Pôda orná: 1,86 km2 - 186 ha - 77,96%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,16%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 2,49%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,46 km2 - 46 ha - 19,39%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,93 km2 - 93 ha - 28%
- Lesný pozemok: 0,73 km2 - 73 ha - 78,82%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 3,81%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,09 km2 - 9 ha - 9,81%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 7,56%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 103 104 106 108 106 105 110 110 110 111 113
Ženy 106 101 101 105 102 102 105 103 107 108 106
Spolu 209 205 207 213 208 207 215 213 217 219 219
 
Muži % 49,28% 50,73% 51,21% 50,70% 50,96% 50,72% 51,16% 51,64% 50,69% 50,68% 51,60%
Ženy % 50,72% 49,27% 48,79% 49,30% 49,04% 49,28% 48,84% 48,36% 49,31% 49,32% 48,40%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 3 1 3 1 6 2
Ženy - - - 2 1 2 - 1 - 2 2
Spolu 0 0 0 2 5 5 1 4 1 8 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 2 5 6 1 3 4
Ženy - - - 3 4 4 2 2 - 2 -
Spolu 0 0 0 5 6 6 7 8 1 5 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 2 1 -4 -3 - 3 -2
Ženy - - - -1 -3 -2 -2 -1 - - 2
Spolu 0 0 0 -3 -1 -1 -6 -4 0 3 0

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1