HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Trhová Hradská

Názov obce: Trhová Hradská
Kód obce: 555576
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 112 m n.m.
ERB Obce Trhová Hradská

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 88 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,76 km2 - 2476 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,92 km2 1792 ha - 72%
- Pôda orná: 17,04 km2 - 1704 ha - 95,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,36 km2 - 36 ha - 2,00%
   Ovocné sady: 0,48 km2 - 48 ha - 2,70%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,20%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,84 km2 - 684 ha - 28%
- Lesný pozemok: 3,44 km2 - 344 ha - 50,31%
- Vodná plocha: 1,19 km2 - 119 ha - 17,35%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,33 km2 - 133 ha - 19,39%
- Plocha ostatná: 0,89 km2 - 89 ha - 12,95%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1023 1045 1048 1048 1055 1080 1077 1084 1092 1077 1071
Ženy 1096 1098 1089 1094 1121 1130 1141 1144 1162 1160 1161
Spolu 2119 2143 2137 2142 2176 2210 2218 2228 2254 2237 2232
 
Muži % 48,28% 48,76% 49,04% 48,93% 48,48% 48,87% 48,56% 48,65% 48,45% 48,14% 47,98%
Ženy % 51,72% 51,24% 50,96% 51,07% 51,52% 51,13% 51,44% 51,35% 51,55% 51,86% 52,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 6 10 8 11 10 11 9
Ženy - - - 5 6 10 12 8 10 9 12
Spolu 0 0 0 9 12 20 20 19 20 20 21

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 8 9 13 10 11 17 12
Ženy - - - 3 9 9 8 10 13 4 9
Spolu 0 0 0 12 17 18 21 20 24 21 21

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -2 1 -5 1 -1 -6 -3
Ženy - - - 2 -3 1 4 -2 -3 5 3
Spolu 0 0 0 -3 -5 2 -1 -1 -4 -1 0

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1