HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bellova Ves

Názov obce: Bellova Ves
Kód obce: 555517
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 119 m n.m.
ERB Obce Bellova Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 26 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,93 km2 - 693 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,42 km2 642 ha - 93%
- Pôda orná: 5,79 km2 - 579 ha - 90,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,07 km2 - 7 ha - 1,04%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 3,45%
   Ovocné sady: 0,35 km2 - 35 ha - 5,41%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,50 km2 - 50 ha - 7%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 9,52%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,32 km2 - 32 ha - 63,97%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 26,51%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 85 93 99 96 102 102 105 105 108 111 119
Ženy 68 74 76 76 82 81 81 79 85 88 103
Spolu 153 167 175 172 184 183 186 184 193 199 222
 
Muži % 55,56% 55,69% 56,57% 55,81% 55,43% 55,74% 56,45% 57,07% 55,96% 55,78% 53,60%
Ženy % 44,44% 44,31% 43,43% 44,19% 44,57% 44,26% 43,55% 42,93% 44,04% 44,22% 46,40%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 - 1 - - 1 -
Ženy - - - 1 - - - - - 1 1
Spolu 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 1 - - 2 - -
Ženy - - - - 1 - 1 2 1 - -
Spolu 0 0 0 3 2 1 1 2 3 0 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -1 1 - -2 1 -
Ženy - - - 1 -1 - -1 -2 -1 1 1
Spolu 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 -3 2 1

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1