HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hričovské Podhradie

Názov obce: Hričovské Podhradie
Kód obce: 547590
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 323 m n.m.
ERB Obce Hričovské Podhradie

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 184 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,04 km2 - 204 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,00 km2 100 ha - 49%
- Pôda orná: 0,08 km2 - 8 ha - 8,38%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 8,26%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,83 km2 - 83 ha - 83,37%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,05 km2 - 105 ha - 51%
- Lesný pozemok: 0,78 km2 - 78 ha - 74,28%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,65%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,13 km2 - 13 ha - 12,52%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 12,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 168 189 191 188 187 182 185 184 181 187 191
Ženy 184 195 195 193 192 193 194 189 190 190 191
Spolu 352 384 386 381 379 375 379 373 371 377 382
 
Muži % 47,73% 49,22% 49,48% 49,34% 49,34% 48,53% 48,81% 49,33% 48,79% 49,60% 50,00%
Ženy % 52,27% 50,78% 50,52% 50,66% 50,66% 51,47% 51,19% 50,67% 51,21% 50,40% 50,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - 3 2 1 2 1
Ženy - - - 1 2 4 - 2 3 2 1
Spolu 0 0 0 1 2 4 3 4 4 4 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 - 3 5 2 4 1 -
Ženy - - - 2 3 1 3 3 2 1 2
Spolu 0 0 0 5 3 4 8 5 6 2 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 - -3 -2 - -3 1 1
Ženy - - - -1 -1 3 -3 -1 1 1 -1
Spolu 0 0 0 -4 -1 0 -5 -1 -2 2 0

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1