HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bitarová

Názov obce: Bitarová
Kód obce: 547522
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 380 m n.m.
ERB Obce Bitarová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 172 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,64 km2 - 364 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,04 km2 304 ha - 83%
- Pôda orná: 1,84 km2 - 184 ha - 60,38%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 2,99%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 1,19%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,08 km2 - 108 ha - 35,44%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,60 km2 - 60 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,16 km2 - 16 ha - 25,87%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 6,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,25 km2 - 25 ha - 40,55%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 27,19%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 308 319 327 326 337 335 334 332 333 339 357
Ženy 281 279 282 280 290 291 296 299 304 317 330
Spolu 589 598 609 606 627 626 630 631 637 656 687
 
Muži % 52,29% 53,34% 53,69% 53,80% 53,75% 53,51% 53,02% 52,61% 52,28% 51,68% 51,97%
Ženy % 47,71% 46,66% 46,31% 46,20% 46,25% 46,49% 46,98% 47,39% 47,72% 48,32% 48,03%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 1 4 4 4 3 3 7
Ženy - - - 3 9 3 7 1 3 6 1
Spolu 0 0 0 8 10 7 11 5 6 9 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 1 3 5 3 4 5 3
Ženy - - - 1 4 2 2 1 - 6 1
Spolu 0 0 0 8 5 5 7 4 4 11 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - 1 -1 1 -1 -2 4
Ženy - - - 2 5 1 5 - 3 - -
Spolu 0 0 0 0 5 2 4 1 2 -2 4

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1