HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bystré

Názov obce: Bystré
Kód obce: 544094
Názov okresu: Vranov nad Topľou Kód okresu: 713
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 180 m n.m.
ERB Obce Bystré

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 204 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,20 km2 - 1320 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,31 km2 831 ha - 63%
- Pôda orná: 5,02 km2 - 502 ha - 60,44%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,64 km2 - 64 ha - 7,65%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,41%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,62 km2 - 262 ha - 31,51%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,89 km2 - 489 ha - 37%
- Lesný pozemok: 3,17 km2 - 317 ha - 64,89%
- Vodná plocha: 0,38 km2 - 38 ha - 7,85%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,14 km2 - 114 ha - 23,33%
- Plocha ostatná: 0,19 km2 - 19 ha - 3,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1336 1335 1347 1350 1354 1356 1367 1366 1357 1350 1350
Ženy 1322 1319 1331 1327 1314 1320 1349 1359 1350 1345 1353
Spolu 2658 2654 2678 2677 2668 2676 2716 2725 2707 2695 2703
 
Muži % 50,26% 50,30% 50,30% 50,43% 50,75% 50,67% 50,33% 50,13% 50,13% 50,09% 49,94%
Ženy % 49,74% 49,70% 49,70% 49,57% 49,25% 49,33% 49,67% 49,87% 49,87% 49,91% 50,06%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 18 18 28 20 18 12 19
Ženy - - - 14 13 17 15 18 14 17 13
Spolu 0 0 0 28 31 35 43 38 32 29 32

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 5 8 13 18 16 7 14
Ženy - - - 6 6 16 10 7 8 11 5
Spolu 0 0 0 22 11 24 23 25 24 18 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 13 10 15 2 2 5 5
Ženy - - - 8 7 1 5 11 6 6 8
Spolu 0 0 0 6 20 11 20 13 8 11 13

Vranov nad Topľou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1