HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vojkovce

Názov obce: Vojkovce
Kód obce: 543721
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 518 m n.m.
ERB Obce Vojkovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 60 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,51 km2 - 751 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,78 km2 178 ha - 24%
- Pôda orná: 0,83 km2 - 83 ha - 46,62%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 6,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,83 km2 - 83 ha - 46,63%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,73 km2 - 573 ha - 76%
- Lesný pozemok: 5,15 km2 - 515 ha - 89,87%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 1,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,15 km2 - 15 ha - 2,63%
- Plocha ostatná: 0,36 km2 - 36 ha - 6,21%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 230 227 226 220 217 215 214 214 216 210 209
Ženy 240 236 232 227 228 228 235 239 244 233 231
Spolu 470 463 458 447 445 443 449 453 460 443 440
 
Muži % 48,94% 49,03% 49,34% 49,22% 48,76% 48,53% 47,66% 47,24% 46,96% 47,40% 47,50%
Ženy % 51,06% 50,97% 50,66% 50,78% 51,24% 51,47% 52,34% 52,76% 53,04% 52,60% 52,50%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 6 2 - 1 - 4
Ženy - - - 1 4 1 5 3 4 1 3
Spolu 0 0 0 2 8 7 7 3 5 1 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 4 3 3 3 4 4
Ženy - - - 4 - 1 1 - 1 5 3
Spolu 0 0 0 7 2 5 4 3 4 9 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 2 2 -1 -3 -2 -4 -
Ženy - - - -3 4 - 4 3 3 -4 -
Spolu 0 0 0 -5 6 2 3 0 1 -8 0

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1