HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Spišský Štvrtok

Názov obce: Spišský Štvrtok
Kód obce: 543624
Názov okresu: Levoča Kód okresu: 704
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 546 m n.m.
ERB Obce Spišský Štvrtok

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 166 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,24 km2 - 1424 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,63 km2 1163 ha - 82%
- Pôda orná: 8,17 km2 - 817 ha - 70,25%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 0,72%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,38 km2 - 338 ha - 29,03%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,60 km2 - 260 ha - 18%
- Lesný pozemok: 1,12 km2 - 112 ha - 43,22%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 2,36%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,90 km2 - 90 ha - 34,50%
- Plocha ostatná: 0,52 km2 - 52 ha - 19,92%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1093 1124 1127 1141 1149 1153 1188 1198 1225 1223 1226
Ženy 1214 1164 1177 1186 1190 1188 1195 1202 1213 1210 1215
Spolu 2307 2288 2304 2327 2339 2341 2383 2400 2438 2433 2441
 
Muži % 47,38% 49,13% 48,91% 49,03% 49,12% 49,25% 49,85% 49,92% 50,25% 50,27% 50,23%
Ženy % 52,62% 50,87% 51,09% 50,97% 50,88% 50,75% 50,15% 50,08% 49,75% 49,73% 49,77%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 15 14 24 9 25 16 11
Ženy - - - 12 12 10 13 21 9 10 20
Spolu 0 0 0 29 27 24 37 30 34 26 31

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 11 10 7 9 8 8 12
Ženy - - - 16 19 20 23 18 12 17 19
Spolu 0 0 0 20 30 30 30 27 20 25 31

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 4 4 17 - 17 8 -1
Ženy - - - -4 -7 -10 -10 3 -3 -7 1
Spolu 0 0 0 9 -3 -6 7 3 14 1 0

Levoča

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1