HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Poľanovce

Názov obce: Poľanovce
Kód obce: 543462
Názov okresu: Levoča Kód okresu: 704
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 553 m n.m.
ERB Obce Poľanovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 14 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,22 km2 - 1222 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,33 km2 333 ha - 27%
- Pôda orná: 0,05 km2 - 5 ha - 1,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 3,31%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,16 km2 - 316 ha - 95,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,90 km2 - 890 ha - 73%
- Lesný pozemok: 8,03 km2 - 803 ha - 90,30%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 1,79%
- Plocha ostatná: 0,66 km2 - 66 ha - 7,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 89 89 86 83 82 82 78 77 76 77 82
Ženy 92 100 91 90 93 95 93 97 98 96 95
Spolu 181 189 177 173 175 177 171 174 174 173 177
 
Muži % 49,17% 47,09% 48,59% 47,98% 46,86% 46,33% 45,61% 44,25% 43,68% 44,51% 46,33%
Ženy % 50,83% 52,91% 51,41% 52,02% 53,14% 53,67% 54,39% 55,75% 56,32% 55,49% 53,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - - - 1 3
Ženy - - - 1 2 3 - 1 2 - 1
Spolu 0 0 0 1 2 4 0 1 2 1 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 1 2 2 1 - -
Ženy - - - 2 1 3 1 3 1 - 1
Spolu 0 0 0 4 2 4 3 5 2 0 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 - -2 -2 -1 1 3
Ženy - - - -1 1 - -1 -2 1 - -
Spolu 0 0 0 -3 0 0 -3 -4 0 1 3

Levoča

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1