HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Krompachy

Názov obce: Krompachy
Kód obce: 543268
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 375 m n.m.
ERB Obce Krompachy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 386 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,89 km2 - 2289 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,46 km2 446 ha - 20%
- Pôda orná: 0,13 km2 - 13 ha - 2,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,46 km2 - 46 ha - 10,32%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,42%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,85 km2 - 385 ha - 86,31%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 18,43 km2 - 1843 ha - 80%
- Lesný pozemok: 14,82 km2 - 1482 ha - 80,40%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 1,40%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,85 km2 - 185 ha - 10,05%
- Plocha ostatná: 1,50 km2 - 150 ha - 8,15%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 4141 4294 4308 4347 4337 4338 4339 4317 4358 4349 4346
Ženy 4420 4528 4537 4528 4533 4534 4507 4492 4571 4574 4603
Spolu 8561 8822 8845 8875 8870 8872 8846 8809 8929 8923 8949
 
Muži % 48,37% 48,67% 48,71% 48,98% 48,90% 48,90% 49,05% 49,01% 48,81% 48,74% 48,56%
Ženy % 51,63% 51,33% 51,29% 51,02% 51,10% 51,10% 50,95% 50,99% 51,19% 51,26% 51,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 58 54 68 60 68 71 69 66
Ženy - - - 38 73 61 52 68 90 59 99
Spolu 0 0 0 96 127 129 112 136 161 128 165

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 30 49 31 30 48 45 48 48
Ženy - - - 28 34 24 33 25 26 40 37
Spolu 0 0 0 58 83 55 63 73 71 88 85

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 28 5 37 30 20 26 21 18
Ženy - - - 10 39 37 19 43 64 19 62
Spolu 0 0 0 38 44 74 49 63 90 40 80

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1