HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kolinovce

Názov obce: Kolinovce
Kód obce: 543250
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 394 m n.m.
ERB Obce Kolinovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 143 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,68 km2 - 468 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 0,99 km2 99 ha - 21%
- Pôda orná: 0,05 km2 - 5 ha - 5,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 7,97%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,86 km2 - 86 ha - 86,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,68 km2 - 368 ha - 79%
- Lesný pozemok: 3,10 km2 - 310 ha - 84,24%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 2,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,32 km2 - 32 ha - 8,62%
- Plocha ostatná: 0,17 km2 - 17 ha - 4,63%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 280 284 280 278 283 286 289 284 285 285 737
Ženy 290 301 297 298 307 303 302 294 292 296 794
Spolu 570 585 577 576 590 589 591 578 577 581 1531
 
Muži % 49,12% 48,55% 48,53% 48,26% 47,97% 48,56% 48,90% 49,13% 49,39% 49,05% 48,14%
Ženy % 50,88% 51,45% 51,47% 51,74% 52,03% 51,44% 51,10% 50,87% 50,61% 50,95% 51,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 4 5 3 3 1 -
Ženy - - - 1 4 - 3 3 - 6 3
Spolu 0 0 0 2 8 4 8 6 3 7 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 5 3 - 3 3 3 6
Ženy - - - 5 2 3 4 5 5 2 4
Spolu 0 0 0 13 7 6 4 8 8 5 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -1 1 5 - - -2 -6
Ženy - - - -4 2 -3 -1 -2 -5 4 -1
Spolu 0 0 0 -11 1 -2 4 -2 -5 2 -7

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1