HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kaľava

Názov obce: Kaľava
Kód obce: 543209
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 570 m n.m.
ERB Obce Kaľava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 98 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,45 km2 - 445 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,32 km2 232 ha - 52%
- Pôda orná: 0,07 km2 - 7 ha - 3,20%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 3,12%
   Ovocné sady: 0,13 km2 - 13 ha - 5,81%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,04 km2 - 204 ha - 87,87%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,13 km2 - 213 ha - 48%
- Lesný pozemok: 1,86 km2 - 186 ha - 87,39%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,19%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 8,05%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 4,37%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 215 217 220 220 227 230 226 224 219 219 235
Ženy 204 198 198 202 212 213 215 217 211 213 242
Spolu 419 415 418 422 439 443 441 441 430 432 477
 
Muži % 51,31% 52,29% 52,63% 52,13% 51,71% 51,92% 51,25% 50,79% 50,93% 50,69% 49,27%
Ženy % 48,69% 47,71% 47,37% 47,87% 48,29% 48,08% 48,75% 49,21% 49,07% 49,31% 50,73%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 2 2 3 3 3 3
Ženy - - - 1 1 2 - 3 1 3 3
Spolu 0 0 0 4 4 4 2 6 4 6 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 1 1 5 3 4 - -
Ženy - - - 1 - 2 1 2 2 1 1
Spolu 0 0 0 5 1 3 6 5 6 1 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 2 1 -3 - -1 3 3
Ženy - - - - 1 - -1 1 -1 2 2
Spolu 0 0 0 -1 3 1 -4 1 -2 5 5

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1