HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jaklovce

Názov obce: Jaklovce
Kód obce: 543187
Názov okresu: Gelnica Kód okresu: 801
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 325 m n.m.
ERB Obce Jaklovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 114 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,25 km2 - 1725 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,98 km2 498 ha - 29%
- Pôda orná: 0,45 km2 - 45 ha - 9,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 3,82%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,34 km2 - 434 ha - 87,06%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,27 km2 - 1227 ha - 71%
- Lesný pozemok: 9,30 km2 - 930 ha - 75,76%
- Vodná plocha: 1,02 km2 - 102 ha - 8,29%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,01 km2 - 101 ha - 8,21%
- Plocha ostatná: 0,95 km2 - 95 ha - 7,73%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 995 969 973 971 977 968 970 969 985 986 968
Ženy 1023 1005 1004 1002 995 998 994 978 983 977 956
Spolu 2018 1974 1977 1973 1972 1966 1964 1947 1968 1963 1924
 
Muži % 49,31% 49,09% 49,22% 49,21% 49,54% 49,24% 49,39% 49,77% 50,05% 50,23% 50,31%
Ženy % 50,69% 50,91% 50,78% 50,79% 50,46% 50,76% 50,61% 50,23% 49,95% 49,77% 49,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 12 12 18 11 10 13 5
Ženy - - - 9 5 7 11 2 6 13 6
Spolu 0 0 0 14 17 19 29 13 16 26 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 12 14 12 9 10 10 14
Ženy - - - 10 9 11 10 18 8 16 15
Spolu 0 0 0 18 21 25 22 27 18 26 29

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 - -2 6 2 - 3 -9
Ženy - - - -1 -4 -4 1 -16 -2 -3 -9
Spolu 0 0 0 -4 -4 -6 7 -14 -2 0 -18

Gelnica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1