HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Chrasť nad Hornádom

Názov obce: Chrasť nad Hornádom
Kód obce: 543152
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 424 m n.m.
ERB Obce Chrasť nad Hornádom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 83 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,39 km2 - 939 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,27 km2 427 ha - 46%
- Pôda orná: 0,23 km2 - 23 ha - 5,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,22%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,99 km2 - 399 ha - 93,33%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,11 km2 - 511 ha - 54%
- Lesný pozemok: 4,30 km2 - 430 ha - 84,06%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 2,12%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,42 km2 - 42 ha - 8,30%
- Plocha ostatná: 0,28 km2 - 28 ha - 5,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 383 389 390 394 403 402 408 423 430 436 450
Ženy 336 342 345 352 369 373 379 379 377 392 392
Spolu 719 731 735 746 772 775 787 802 807 828 842
 
Muži % 53,27% 53,21% 53,06% 52,82% 52,20% 51,87% 51,84% 52,74% 53,28% 52,66% 53,44%
Ženy % 46,73% 46,79% 46,94% 47,18% 47,80% 48,13% 48,16% 47,26% 46,72% 47,34% 46,56%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 5 5 6 19 9 9 15
Ženy - - - 5 7 2 4 5 3 9 4
Spolu 0 0 0 11 12 7 10 24 12 18 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 4 4 2 1 3 1
Ženy - - - 2 2 - 1 2 2 - 4
Spolu 0 0 0 5 5 4 5 4 3 3 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 1 2 17 8 6 14
Ženy - - - 3 5 2 3 3 1 9 -
Spolu 0 0 0 6 7 3 5 20 9 15 14

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1