HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrišovce

Názov obce: Hrišovce
Kód obce: 543144
Názov okresu: Gelnica Kód okresu: 801
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 468 m n.m.
ERB Obce Hrišovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 39 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,96 km2 - 796 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,66 km2 266 ha - 33%
- Pôda orná: 0,24 km2 - 24 ha - 9,06%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 2,08%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,36 km2 - 236 ha - 88,86%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,30 km2 - 530 ha - 67%
- Lesný pozemok: 4,95 km2 - 495 ha - 93,43%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 2,85%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,12 km2 - 12 ha - 2,33%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 1,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 152 156 155 154 152 151 148 145 145 149 144
Ženy 155 164 160 157 158 157 157 157 159 160 160
Spolu 307 320 315 311 310 308 305 302 304 309 304
 
Muži % 49,51% 48,75% 49,21% 49,52% 49,03% 49,03% 48,52% 48,01% 47,70% 48,22% 47,37%
Ženy % 50,49% 51,25% 50,79% 50,48% 50,97% 50,97% 51,48% 51,99% 52,30% 51,78% 52,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 1 3 - 2 -
Ženy - - - 1 - 1 1 - - 3 1
Spolu 0 0 0 1 1 3 2 3 0 5 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 3 1 3 1 2 - 5
Ženy - - - 3 - 1 2 1 - 3 2
Spolu 0 0 0 3 3 2 5 2 2 3 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -2 1 -2 2 -2 2 -5
Ženy - - - -2 - - -1 -1 - - -1
Spolu 0 0 0 -2 -2 1 -3 1 -2 2 -6

Gelnica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1