HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hradište

Názov obce: Hradište
Kód obce: 542962
Názov okresu: Partizánske Kód okresu: 305
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 297 m n.m.
ERB Obce Hradište

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 19 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,51 km2 - 1451 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,20 km2 920 ha - 63%
- Pôda orná: 2,15 km2 - 215 ha - 23,39%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 1,92%
   Ovocné sady: 0,43 km2 - 43 ha - 4,66%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,45 km2 - 645 ha - 70,02%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,31 km2 - 531 ha - 37%
- Lesný pozemok: 4,85 km2 - 485 ha - 91,42%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 1,83%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 6,25%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 0,50%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 127 136 134 136 140 137 135 126 126 125 121
Ženy 143 160 156 152 150 149 149 149 145 138 140
Spolu 270 296 290 288 290 286 284 275 271 263 261
 
Muži % 47,04% 45,95% 46,21% 47,22% 48,28% 47,90% 47,54% 45,82% 46,49% 47,53% 46,36%
Ženy % 52,96% 54,05% 53,79% 52,78% 51,72% 52,10% 52,46% 54,18% 53,51% 52,47% 53,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 2 4 4 3 9 6
Ženy - - - 3 2 4 7 5 - 9 11
Spolu 0 0 0 8 6 6 11 9 3 18 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 2 6 9 6 4 7 9
Ženy - - - 7 3 6 3 2 9 3 4
Spolu 0 0 0 14 5 12 12 8 13 10 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 2 -4 -5 -2 -1 2 -3
Ženy - - - -4 -1 -2 4 3 -9 6 7
Spolu 0 0 0 -6 1 -6 -1 1 -10 8 4

Partizánske

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1