HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dubnička

Názov obce: Dubnička
Kód obce: 542857
Názov okresu: Bánovce nad Bebravou Kód okresu: 301
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 255 m n.m.
ERB Obce Dubnička

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,11 km2 - 811 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,91 km2 191 ha - 23%
- Pôda orná: 0,12 km2 - 12 ha - 6,46%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 2,59%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,73 km2 - 173 ha - 90,95%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,20 km2 - 620 ha - 77%
- Lesný pozemok: 6,01 km2 - 601 ha - 96,82%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 0,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,12 km2 - 12 ha - 1,87%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,80%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 36 34 35 33 33 35 36 40 39 44 50
Ženy 41 41 45 43 42 40 42 42 48 46 47
Spolu 77 75 80 76 75 75 78 82 87 90 97
 
Muži % 46,75% 45,33% 43,75% 43,42% 44,00% 46,67% 46,15% 48,78% 44,83% 48,89% 51,55%
Ženy % 53,25% 54,67% 56,25% 56,58% 56,00% 53,33% 53,85% 51,22% 55,17% 51,11% 48,45%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - - - - 1 1
Ženy - - - - - - - - - - -
Spolu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - - - 2 1 -
Ženy - - - 1 1 1 1 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 2 3 1 1 1 2 2 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 - - - -2 - 1
Ženy - - - -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -
Spolu 0 0 0 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 1

Bánovce nad Bebravou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1