HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dežerice

Názov obce: Dežerice
Kód obce: 542822
Názov okresu: Bánovce nad Bebravou Kód okresu: 301
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 215 m n.m.
ERB Obce Dežerice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 47 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,04 km2 - 1304 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,25 km2 925 ha - 71%
- Pôda orná: 8,13 km2 - 813 ha - 87,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 3,20%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,29%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,79 km2 - 79 ha - 8,56%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,79 km2 - 379 ha - 29%
- Lesný pozemok: 2,76 km2 - 276 ha - 72,82%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 2,93%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,67 km2 - 67 ha - 17,58%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha - 6,67%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 279 289 283 286 292 301 301 311 319 321 316
Ženy 286 312 316 319 321 323 325 329 327 328 324
Spolu 565 601 599 605 613 624 626 640 646 649 640
 
Muži % 49,38% 48,09% 47,25% 47,27% 47,63% 48,24% 48,08% 48,59% 49,38% 49,46% 49,38%
Ženy % 50,62% 51,91% 52,75% 52,73% 52,37% 51,76% 51,92% 51,41% 50,62% 50,54% 50,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 6 2 - 8 7 3 -
Ženy - - - 3 2 2 4 3 3 2 3
Spolu 0 0 0 7 8 4 4 11 10 5 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 1 3 2 2 3 4
Ženy - - - 4 2 2 4 2 1 5 4
Spolu 0 0 0 6 5 3 7 4 3 8 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 1 -3 6 5 - -4
Ženy - - - -1 - - - 1 2 -3 -1
Spolu 0 0 0 1 3 1 -3 7 7 -3 -5

Bánovce nad Bebravou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1