HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Cimenná

Názov obce: Cimenná
Kód obce: 542776
Názov okresu: Bánovce nad Bebravou Kód okresu: 301
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 271 m n.m.
ERB Obce Cimenná

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,60 km2 - 360 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,19 km2 119 ha - 33%
- Pôda orná: 0,96 km2 - 96 ha - 80,66%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,04 km2 - 4 ha - 3,70%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,19 km2 - 19 ha - 15,64%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,41 km2 - 241 ha - 67%
- Lesný pozemok: 2,25 km2 - 225 ha - 93,45%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,09%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,10 km2 - 10 ha - 4,07%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 2,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 42 44 44 43 41 41 44 44 43 45 45
Ženy 44 48 48 43 42 40 45 46 42 44 44
Spolu 86 92 92 86 83 81 89 90 85 89 89
 
Muži % 48,84% 47,83% 47,83% 50,00% 49,40% 50,62% 49,44% 48,89% 50,59% 50,56% 50,56%
Ženy % 51,16% 52,17% 52,17% 50,00% 50,60% 49,38% 50,56% 51,11% 49,41% 49,44% 49,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 1 - 1 1
Ženy - - - - - - - 1 - 2 -
Spolu 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - 1 1 - 1 1
Ženy - - - 1 - 2 - - 1 2 -
Spolu 0 0 0 2 0 2 1 1 1 3 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - 1 -1 - - - -
Ženy - - - -1 - -2 - 1 -1 - -
Spolu 0 0 0 -2 0 -1 -1 1 -1 0 0

Bánovce nad Bebravou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1