HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Názov obce: Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice
Kód obce: 529311
Názov okresu: Bratislava II Kód okresu: 102
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 133 m n.m.
ERB Obce Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 479 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 42,49 km2 - 4249 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 23,55 km2 2355 ha - 55%
- Pôda orná: 21,91 km2 - 2191 ha - 93,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,15 km2 - 15 ha - 0,64%
   Záhrady: 1,36 km2 - 136 ha - 5,78%
   Ovocné sady: 0,09 km2 - 9 ha - 0,40%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 18,94 km2 - 1894 ha - 45%
- Lesný pozemok: 8,10 km2 - 810 ha - 42,74%
- Vodná plocha: 1,92 km2 - 192 ha - 10,15%
- Plocha zastavané nádvoria: 4,60 km2 - 460 ha - 24,29%
- Plocha ostatná: 4,32 km2 - 432 ha - 22,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 9824 9388 9335 9359 9399 9462 9569 9838 9945 10058 10138
Ženy 10738 10341 10350 10365 10461 10515 10679 10879 11045 11149 11279
Spolu 20562 19729 19685 19724 19860 19977 20248 20717 20990 21207 21417
 
Muži % 47,78% 47,58% 47,42% 47,45% 47,33% 47,36% 47,26% 47,49% 47,38% 47,43% 47,34%
Ženy % 52,22% 52,42% 52,58% 52,55% 52,67% 52,64% 52,74% 52,51% 52,62% 52,57% 52,66%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 118 104 111 99 108 130 127 143
Ženy - - - 120 94 99 118 105 129 143 138
Spolu 0 0 0 238 198 210 217 213 259 270 281

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 90 98 96 92 78 108 91 108
Ženy - - - 89 86 55 79 68 89 85 86
Spolu 0 0 0 179 184 151 171 146 197 176 194

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 28 6 15 7 30 22 36 35
Ženy - - - 31 8 44 39 37 40 58 52
Spolu 0 0 0 59 14 59 46 67 62 94 87

Bratislava II

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1