HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kamenná Poruba

Názov obce: Kamenná Poruba
Kód obce: 528773
Názov okresu: Vranov nad Topľou Kód okresu: 713
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 150 m n.m.
ERB Obce Kamenná Poruba

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 164 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,41 km2 - 741 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,64 km2 664 ha - 90%
- Pôda orná: 2,63 km2 - 263 ha - 39,62%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 4,04%
   Ovocné sady: 0,57 km2 - 57 ha - 8,66%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,17 km2 - 317 ha - 47,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,77 km2 - 77 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,09 km2 - 9 ha - 12,13%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 6,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,49 km2 - 49 ha - 63,43%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 18,24%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 511 539 552 562 574 579 592 605 616 628 924
Ženy 524 526 550 569 586 588 593 602 615 628 919
Spolu 1035 1065 1102 1131 1160 1167 1185 1207 1231 1256 1843
 
Muži % 49,37% 50,61% 50,09% 49,69% 49,48% 49,61% 49,96% 50,12% 50,04% 50,00% 50,14%
Ženy % 50,63% 49,39% 49,91% 50,31% 50,52% 50,39% 50,04% 49,88% 49,96% 50,00% 49,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 20 17 11 17 11 12 15
Ženy - - - 17 19 13 11 15 15 14 17
Spolu 0 0 0 26 39 30 22 32 26 26 32

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 6 6 10 8 1 3 7
Ženy - - - 2 9 7 3 7 3 5 5
Spolu 0 0 0 4 15 13 13 15 4 8 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 14 11 1 9 10 9 8
Ženy - - - 15 10 6 8 8 12 9 12
Spolu 0 0 0 22 24 17 9 17 22 18 20

Vranov nad Topľou

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1