HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód obce: 528595
Názov okresu: Bratislava I Kód okresu: 101
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 138 m n.m.
ERB Obce Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 4 440 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,59 km2 - 959 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,70 km2 170 ha - 18%
- Pôda orná: 0,01 km2 - 1 ha - 0,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,86%
   Záhrady: 1,61 km2 - 161 ha - 94,62%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,07 km2 - 7 ha - 3,92%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,89 km2 - 789 ha - 82%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
- Vodná plocha: 0,50 km2 - 50 ha - 6,29%
- Plocha zastavané nádvoria: 5,38 km2 - 538 ha - 68,23%
- Plocha ostatná: 2,01 km2 - 201 ha - 25,47%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 20906 20409 20230 19930 19702 19477 19227 19204 19201 19177 19424
Ženy 24781 24090 23747 23437 23156 22764 22354 22051 21831 21651 21662
Spolu 45687 44499 43977 43367 42858 42241 41581 41255 41032 40828 41086
 
Muži % 45,76% 45,86% 46,00% 45,96% 45,97% 46,11% 46,24% 46,55% 46,80% 46,97% 47,28%
Ženy % 54,24% 54,14% 54,00% 54,04% 54,03% 53,89% 53,76% 53,45% 53,20% 53,03% 52,72%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 182 192 194 197 200 215 220 247
Ženy - - - 169 195 200 173 217 203 212 197
Spolu 0 0 0 351 387 394 370 417 418 432 444

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 304 273 285 280 246 238 269 237
Ženy - - - 328 331 323 341 321 282 290 297
Spolu 0 0 0 632 604 608 621 567 520 559 534

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -122 -81 -91 -83 -46 -23 -49 10
Ženy - - - -159 -136 -123 -168 -104 -79 -78 -100
Spolu 0 0 0 -281 -217 -214 -251 -150 -102 -127 -90

Bratislava I

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1