HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kašov

Názov obce: Kašov
Kód obce: 528412
Názov okresu: Trebišov Kód okresu: 811
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 144 m n.m.
ERB Obce Kašov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,88 km2 - 888 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,98 km2 498 ha - 56%
- Pôda orná: 3,64 km2 - 364 ha - 73,17%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,15 km2 - 15 ha - 3,10%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 3,43%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,01 km2 - 101 ha - 20,30%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,90 km2 - 390 ha - 44%
- Lesný pozemok: 3,56 km2 - 356 ha - 91,28%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 1,06%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 6,87%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 0,79%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 146 129 124 121 122 123 120 125 129 126 206
Ženy 181 165 163 158 156 152 146 148 148 142 236
Spolu 327 294 287 279 278 275 266 273 277 268 442
 
Muži % 44,65% 43,88% 43,21% 43,37% 43,88% 44,73% 45,11% 45,79% 46,57% 47,01% 46,61%
Ženy % 55,35% 56,12% 56,79% 56,63% 56,12% 55,27% 54,89% 54,21% 53,43% 52,99% 53,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 - 2 2 2 -
Ženy - - - - 1 - - - 3 - 2
Spolu 0 0 0 0 2 2 0 2 5 2 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 4 1 - 3 3 2
Ženy - - - 3 5 4 3 3 4 4 1
Spolu 0 0 0 5 7 8 4 3 7 7 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 -2 -1 2 -1 -1 -2
Ženy - - - -3 -4 -4 -3 -3 -1 -4 1
Spolu 0 0 0 -5 -5 -6 -4 -1 -2 -5 -1

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1