HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Brehov

Názov obce: Brehov
Kód obce: 528200
Názov okresu: Trebišov Kód okresu: 811
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 111 m n.m.
ERB Obce Brehov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,90 km2 - 790 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,04 km2 604 ha - 76%
- Pôda orná: 4,13 km2 - 413 ha - 68,30%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,14 km2 - 14 ha - 2,24%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 2,94%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,60 km2 - 160 ha - 26,52%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,86 km2 - 186 ha - 24%
- Lesný pozemok: 0,31 km2 - 31 ha - 16,56%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 12,94%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,50 km2 - 50 ha - 26,91%
- Plocha ostatná: 0,81 km2 - 81 ha - 43,59%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 318 316 317 322 324 319 311 318 318 324 317
Ženy 309 318 312 315 313 317 312 319 313 316 313
Spolu 627 634 629 637 637 636 623 637 631 640 630
 
Muži % 50,72% 49,84% 50,40% 50,55% 50,86% 50,16% 49,92% 49,92% 50,40% 50,63% 50,32%
Ženy % 49,28% 50,16% 49,60% 49,45% 49,14% 49,84% 50,08% 50,08% 49,60% 49,38% 49,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 5 4 2 2 4 3 2
Ženy - - - 3 4 3 2 3 1 2 2
Spolu 0 0 0 9 9 7 4 5 5 5 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 4 5 3 4 1 9
Ženy - - - 4 5 2 2 4 6 3 5
Spolu 0 0 0 9 8 6 7 7 10 4 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - -3 -1 - 2 -7
Ženy - - - -1 -1 1 - -1 -5 -1 -3
Spolu 0 0 0 0 1 1 -3 -2 -5 1 -10

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1