HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Boťany

Názov obce: Boťany
Kód obce: 528188
Názov okresu: Trebišov Kód okresu: 811
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 101 m n.m.
ERB Obce Boťany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,52 km2 - 1952 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,16 km2 1116 ha - 57%
- Pôda orná: 9,19 km2 - 919 ha - 82,36%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,49 km2 - 49 ha - 4,37%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,48 km2 - 148 ha - 13,27%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,37 km2 - 837 ha - 43%
- Lesný pozemok: 5,39 km2 - 539 ha - 64,42%
- Vodná plocha: 1,31 km2 - 131 ha - 15,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,78 km2 - 78 ha - 9,31%
- Plocha ostatná: 0,89 km2 - 89 ha - 10,60%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 555 610 618 626 632 645 650 651 647 656 665
Ženy 560 603 597 611 613 631 633 632 635 635 640
Spolu 1115 1213 1215 1237 1245 1276 1283 1283 1282 1291 1305
 
Muži % 49,78% 50,29% 50,86% 50,61% 50,76% 50,55% 50,66% 50,74% 50,47% 50,81% 50,96%
Ženy % 50,22% 49,71% 49,14% 49,39% 49,24% 49,45% 49,34% 49,26% 49,53% 49,19% 49,04%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 13 13 8 6 8 7 11
Ženy - - - 10 7 8 6 7 6 9 7
Spolu 0 0 0 22 20 21 14 13 14 16 18

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 9 8 8 5 5 4 9
Ženy - - - 2 8 2 7 4 5 10 4
Spolu 0 0 0 13 17 10 15 9 10 14 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 5 - 1 3 3 2
Ženy - - - 8 -1 6 -1 3 1 -1 3
Spolu 0 0 0 9 3 11 -1 4 4 2 5

Trebišov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1