HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Turany nad Ondavou

Názov obce: Turany nad Ondavou
Kód obce: 527939
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 176 m n.m.
ERB Obce Turany nad Ondavou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 41 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,60 km2 - 960 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,81 km2 381 ha - 40%
- Pôda orná: 1,12 km2 - 112 ha - 29,31%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 2,21%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,61 km2 - 261 ha - 68,48%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,79 km2 - 579 ha - 60%
- Lesný pozemok: 2,17 km2 - 217 ha - 37,55%
- Vodná plocha: 2,68 km2 - 268 ha - 46,24%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 5,75%
- Plocha ostatná: 0,61 km2 - 61 ha - 10,46%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 202 201 200 198 198 195 198 191 187 184 178
Ženy 208 209 199 200 204 205 208 202 199 197 193
Spolu 410 410 399 398 402 400 406 393 386 381 371
 
Muži % 49,27% 49,02% 50,13% 49,75% 49,25% 48,75% 48,77% 48,60% 48,45% 48,29% 47,98%
Ženy % 50,73% 50,98% 49,87% 50,25% 50,75% 51,25% 51,23% 51,40% 51,55% 51,71% 52,02%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 2 2 - 1 - 1
Ženy - - - 2 3 3 2 2 1 2 2
Spolu 0 0 0 3 3 5 4 2 2 2 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 1 2 2 2 1 2
Ženy - - - 1 1 1 2 2 - 2 2
Spolu 0 0 0 1 2 2 4 4 2 3 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -1 1 - -2 -1 -1 -1
Ženy - - - 1 2 2 - - 1 - -
Spolu 0 0 0 2 1 3 0 -2 0 -1 -1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1