HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Tisinec

Názov obce: Tisinec
Kód obce: 527912
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 192 m n.m.
ERB Obce Tisinec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 111 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,76 km2 - 376 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,33 km2 233 ha - 62%
- Pôda orná: 1,71 km2 - 171 ha - 73,51%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,04 km2 - 4 ha - 1,75%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,58 km2 - 58 ha - 24,74%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,43 km2 - 143 ha - 38%
- Lesný pozemok: 0,25 km2 - 25 ha - 17,29%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 15,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,23 km2 - 23 ha - 15,78%
- Plocha ostatná: 0,73 km2 - 73 ha - 51,42%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 216 201 207 209 213 215 212 209 209 211 210
Ženy 224 193 199 212 215 212 207 204 203 206 204
Spolu 440 394 406 421 428 427 419 413 412 417 414
 
Muži % 49,09% 51,02% 50,99% 49,64% 49,77% 50,35% 50,60% 50,61% 50,73% 50,60% 50,72%
Ženy % 50,91% 48,98% 49,01% 50,36% 50,23% 49,65% 49,40% 49,39% 49,27% 49,40% 49,28%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 3 3 2 3 1 1
Ženy - - - 4 1 - - 1 1 - -
Spolu 0 0 0 7 4 3 3 3 4 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 1 4 4 2 2 1
Ženy - - - - - 1 1 1 1 1 2
Spolu 0 0 0 3 1 2 5 5 3 3 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 2 -1 -2 1 -1 -
Ženy - - - 4 1 -1 -1 - - -1 -2
Spolu 0 0 0 4 3 1 -2 -2 1 -2 -2

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1