HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Šarišský Štiavnik

Názov obce: Šarišský Štiavnik
Kód obce: 527882
Názov okresu: Svidník Kód okresu: 712
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 229 m n.m.
ERB Obce Šarišský Štiavnik

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 55 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,27 km2 - 527 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,92 km2 192 ha - 36%
- Pôda orná: 0,03 km2 - 3 ha - 1,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 3,52%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,82 km2 - 182 ha - 94,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,35 km2 - 335 ha - 64%
- Lesný pozemok: 2,87 km2 - 287 ha - 85,69%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 2,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,24 km2 - 24 ha - 7,19%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 4,59%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 141 148 147 147 145 141 144 145 143 144 147
Ženy 133 149 151 151 149 147 144 142 141 142 141
Spolu 274 297 298 298 294 288 288 287 284 286 288
 
Muži % 51,46% 49,83% 49,33% 49,33% 49,32% 48,96% 50,00% 50,52% 50,35% 50,35% 51,04%
Ženy % 48,54% 50,17% 50,67% 50,67% 50,68% 51,04% 50,00% 49,48% 49,65% 49,65% 48,96%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 2 3 5 1 2 1
Ženy - - - 2 - 1 - - - 1 -
Spolu 0 0 0 4 0 3 3 5 1 3 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 1 1 3 1 2 -
Ženy - - - 1 1 1 1 - - 2 3
Spolu 0 0 0 1 3 2 2 3 1 4 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -2 1 2 2 - - 1
Ženy - - - 1 -1 - -1 - - -1 -3
Spolu 0 0 0 3 -3 1 1 2 0 -1 -2

Svidník

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1