HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Šandal

Názov obce: Šandal
Kód obce: 527866
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 252 m n.m.
ERB Obce Šandal

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 28 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,89 km2 - 1089 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,64 km2 564 ha - 52%
- Pôda orná: 2,18 km2 - 218 ha - 38,66%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 2,50%
   Ovocné sady: 0,32 km2 - 32 ha - 5,69%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,00 km2 - 300 ha - 53,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,24 km2 - 524 ha - 48%
- Lesný pozemok: 4,16 km2 - 416 ha - 79,39%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 2,42%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 7,28%
- Plocha ostatná: 0,57 km2 - 57 ha - 10,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 154 156 155 158 157 160 161 163 158 158 159
Ženy 137 144 142 142 143 145 143 145 141 140 146
Spolu 291 300 297 300 300 305 304 308 299 298 305
 
Muži % 52,92% 52,00% 52,19% 52,67% 52,33% 52,46% 52,96% 52,92% 52,84% 53,02% 52,13%
Ženy % 47,08% 48,00% 47,81% 47,33% 47,67% 47,54% 47,04% 47,08% 47,16% 46,98% 47,87%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 5 - 1 1 1 5
Ženy - - - - 1 3 1 2 1 1 3
Spolu 0 0 0 1 2 8 1 3 2 2 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 2 - 2 6 2 2
Ženy - - - 2 1 3 1 - 2 2 -
Spolu 0 0 0 3 3 5 1 2 8 4 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 3 - -1 -5 -1 3
Ženy - - - -2 - - - 2 -1 -1 3
Spolu 0 0 0 -2 -1 3 0 1 -6 -2 6

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1