HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Mrázovce

Názov obce: Mrázovce
Kód obce: 527611
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 231 m n.m.
ERB Obce Mrázovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,65 km2 - 465 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,29 km2 129 ha - 28%
- Pôda orná: 0,01 km2 - 1 ha - 0,98%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 6,90%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,19 km2 - 119 ha - 92,12%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,36 km2 - 336 ha - 72%
- Lesný pozemok: 3,13 km2 - 313 ha - 93,27%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,35%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,10 km2 - 10 ha - 2,95%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 3,44%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 51 48 47 48 48 48 44 44 43 42 42
Ženy 51 52 53 52 52 52 50 49 48 48 47
Spolu 102 100 100 100 100 100 94 93 91 90 89
 
Muži % 50,00% 48,00% 47,00% 48,00% 48,00% 48,00% 46,81% 47,31% 47,25% 46,67% 47,19%
Ženy % 50,00% 52,00% 53,00% 52,00% 52,00% 52,00% 53,19% 52,69% 52,75% 53,33% 52,81%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 1 - - - - -
Ženy - - - - - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 1 2 - 1 1 -
Ženy - - - - - - - 1 - - 1
Spolu 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - -2 - -1 -1 -
Ženy - - - - - - - -1 - - -
Spolu 0 0 0 1 0 0 -2 -1 -1 -1 0

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1