HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Korunková

Názov obce: Korunková
Kód obce: 527408
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 263 m n.m.
ERB Obce Korunková

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 12 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,21 km2 - 1121 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,48 km2 448 ha - 40%
- Pôda orná: 0,28 km2 - 28 ha - 6,16%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 2,51%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,10 km2 - 410 ha - 91,34%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,73 km2 - 673 ha - 60%
- Lesný pozemok: 6,27 km2 - 627 ha - 93,13%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 1,21%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 2,57%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 3,09%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 49 50 48 48 48 44 42 41 39 39 280
Ženy 56 54 56 53 52 49 47 48 44 42 240
Spolu 105 104 104 101 100 93 89 89 83 81 520
 
Muži % 46,67% 48,08% 46,15% 47,52% 48,00% 47,31% 47,19% 46,07% 46,99% 48,15% 53,85%
Ženy % 53,33% 51,92% 53,85% 52,48% 52,00% 52,69% 52,81% 53,93% 53,01% 51,85% 46,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - - - - -
Ženy - - - - - - 1 1 - - 1
Spolu 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 2 2 2 - - 1
Ženy - - - 2 1 - 1 - 2 2 -
Spolu 0 0 0 2 1 2 3 2 2 2 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - -1 -2 -2 - - -1
Ženy - - - -2 -1 - - 1 -2 -2 1
Spolu 0 0 0 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2 0

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1