HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Gribov

Názov obce: Gribov
Kód obce: 527289
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 278 m n.m.
ERB Obce Gribov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,94 km2 - 794 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,54 km2 254 ha - 32%
- Pôda orná: 0,11 km2 - 11 ha - 4,19%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,04 km2 - 4 ha - 1,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,40 km2 - 240 ha - 94,20%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,40 km2 - 540 ha - 68%
- Lesný pozemok: 4,65 km2 - 465 ha - 86,22%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,65%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,14 km2 - 14 ha - 2,51%
- Plocha ostatná: 0,57 km2 - 57 ha - 10,61%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 98 89 90 91 91 90 89 96 97 100 101
Ženy 98 95 95 98 100 101 102 109 107 106 106
Spolu 196 184 185 189 191 191 191 205 204 206 207
 
Muži % 50,00% 48,37% 48,65% 48,15% 47,64% 47,12% 46,60% 46,83% 47,55% 48,54% 48,79%
Ženy % 50,00% 51,63% 51,35% 51,85% 52,36% 52,88% 53,40% 53,17% 52,45% 51,46% 51,21%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 2 3 1 2
Ženy - - - 1 3 1 1 3 - 1 2
Spolu 0 0 0 1 3 2 1 5 3 2 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - - - 1 3 1
Ženy - - - - 1 - - 1 - 5 2
Spolu 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 2 2 -2 1
Ženy - - - 1 2 1 1 2 - -4 -
Spolu 0 0 0 1 2 2 1 4 2 -6 1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1