HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bžany

Názov obce: Bžany
Kód obce: 527203
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 172 m n.m.
ERB Obce Bžany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,06 km2 - 1706 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,23 km2 323 ha - 19%
- Pôda orná: 1,25 km2 - 125 ha - 38,83%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,51%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,92 km2 - 192 ha - 59,66%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,84 km2 - 1384 ha - 81%
- Lesný pozemok: 11,04 km2 - 1104 ha - 79,80%
- Vodná plocha: 2,00 km2 - 200 ha - 14,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,30 km2 - 30 ha - 2,15%
- Plocha ostatná: 0,50 km2 - 50 ha - 3,61%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 65 70 69 73 71 72 68 71 71 68 68
Ženy 93 103 104 103 101 98 92 94 92 92 91
Spolu 158 173 173 176 172 170 160 165 163 160 159
 
Muži % 41,14% 40,46% 39,88% 41,48% 41,28% 42,35% 42,50% 43,03% 43,56% 42,50% 42,77%
Ženy % 58,86% 59,54% 60,12% 58,52% 58,72% 57,65% 57,50% 56,97% 56,44% 57,50% 57,23%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 2 1 3 1 - -
Ženy - - - - 2 - - 1 - 1 1
Spolu 0 0 0 1 2 2 1 4 1 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 1 1 1 1 3 1
Ženy - - - 2 4 1 1 - 2 1 -
Spolu 0 0 0 2 6 2 2 1 3 4 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -2 1 - 2 - -3 -1
Ženy - - - -2 -2 -1 -1 1 -2 - 1
Spolu 0 0 0 -1 -4 0 -1 3 -2 -3 0

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1